เทคนิคการเปลี่ยนเพศมะละกอให้กลายเป็นต้นกระเทยและให้ลูกดก ด้วยวิธีการตัดรากแก้ว

การปลูกมะละกอถ้าสามารถที่จะทำให้ต้นมะละกอออกลูกทุกต้น จะทำให้เกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตได้มากขึ้น นั้นก็เท่ากับว่าจะทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่จำนวนไร่ หรือ ต้นมะละกอที่ปลูกยังคงเท่าเดิม และการที่จะทำได้มะละกอออกลูกทุกต้นนั้นมีหลากหลายวิธีวันนี้ Kasetup จะนำเสนอวิธีการเพิ่มผลผลิตให้กับมะละของ คุณสุภสร ศิริโชติ เกษตรกรที่ปลูกมะละกอฮอลแลนด์ มานำเสนอ ซึ่งก็คือการ เปลี่ยนเพศมะละกอให้เป็นเพศกระเทย ให้พี่น้องได้ลองนำไปทำดูครับ การเปลี่ยนเพศมะละกอให้เป็นเพศกระเทย หลายคนคงเคยได้ยินได้เห็นการตอนสัตว์ ซึ่งจะทำให้โตเร็ว…