กระถางแก้มลิง รถน้ำหนเดียวอยู่ได้หลายอาทิตย์

กระถางแก้มลิงเป็นกระถางที่สามารถเก็บกักน้ำถายในตัว ทำให้เราไม่จำเป็นต้องรดน้ำบ่อย ๆ รดครั้งหนึ่งสามารถอยู่ได้ประมาณ 2 อาทิตย์ ช่วยลดการให้น้ำ ลดเวลา ลดต้นทุนได้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปลูกพืชได้หลายอย่าง เช่น การปลูกมะนาวในกระถาง ต้นไม้ในกระถาง… อุปกรณ์ 1.กระถางใบใหญ่ (ใช้สำหรับปลูก)…