ปลูกผักหลอกแมลง 1 ปีเก็บขายได้ 365 วัน

 

เมื่อถึงฤดูฝนอีกสิ่งที่ขาดไม่ได้ของเกษตรกรอย่างเราเลยคือการปลูกพื่ชผักไว้กินไว้ขาย เราก็เริ่มคิดว่า เราจะทำยังไงถึงจะได้ผลผลิตออกขายทุกวัน โดยไม่มีแมลงมากัดกินพืชผลของเราให้เสียหาย ขายได้ราคาดี โดยไม่ต้องใช้สารเคมี ปลอดภัยทั้ยต่อผู้บริโภคและคนในครอบครัวของเรา เลยเกิดการทดลองปลูกผักหลอกแมลงในพื้นที่ของตัว 7 ไร่ครึ่ง ลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้ง กว่าจะรู้ว่าต้องปลูกแบบไหนถึงจะดี ปลูกแบบไหนถึงจะเก็บเกียวไปขายได้ตลอดทั้งปี

โดยปลูกไล่ตามอายุจากพืชอายุมากไปหาพืชอายุน้อย ปลูกคละชนิคกันตามอายุเก็บเก็บเกียว หลังจากนั้นก็ขยายวิธีการปลูกไปยันแปลงอืนๆ

เกษตรกรรุ่นใหม่จากมหาสารคาม เผยว่า
เริ่มจากการแบ่งพื้นที่ปลูกพืชออกเป็น 60 แปลง แปลงละครึ่งงาน ในเนื้อที่แปลงปลูกครึ่งงานจะมีการแบ่งซอยยกแปลงเป็น 7 แถว เพื่อปลูกพืช 7 ชนิดสลับแถวกัน มีทั้งขึ้นฉ่าย, ผักสลัด, หอมแบ่ง, ผักโขมแดง, ผักบุ้งจีน,กะเพรา, โหระพา ผักพื้นบ้าน และผักเครื่องเคียงต่างๆ


การนำพืชผักมาลงปลูกใน 1 แถวของ 60 แปลง จะทยอยปลูกห่างกันแปลงละ 1 วัน

ขั้นตอนต่อไปคือการปลูกพืช 7 ชนิด 7 แถว ของแต่ละแปลงที่แบ่งออกมาจะปลูกตามอายุของพืชชนิดนั้นๆ โดยจะต้องปลูกห่างกัน 1 สัปดาห์ เริ่มการปลูกจากพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวมากไปหาพืชอายุน้อย เช่น สัปดาห์ที่ 1 ปลูกขึ้นฉ่าย มีอายุเก็บเกียว 60 วัน สัปดาห์ที่ 2 ปลูกผักสลัด มีอายุเก็บเกียว 50 วัน สัปดาห์ที่ 3 ปลูกหอมแบ่ง มีอายุเก็บเกียว 45 วัน สัปดาห์ที่ 4 ปลูกผักโขมแดง มีอายุเก็บเกี่ยว 35 วัน สัปดาห์ที่ 5 ปลูกผักบุ้งจีน มีอายุเก็บเกี่ยว 30 วัน สัปดาห์ที่ 6 ลงพืชที่เก็บผลผลิตได้ในระยะครึ่งปี เช่น กะเพรา โหระพา สัปดาห์ที่ 7 ปลูกผักพื้นบ้าน เช่น สะระแหน่ พริก ตะใคร้ กะเพรา โหระพา ฯลฯ

การปลูกพืชตามขั้นตอนนี้จะทำให้เรามีผลผลิตเก็บขายและมีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี อีกทั้งยังไม่มีแมลงมากวนใจพืชผัก ทำให้ผลพลิตออกมาสวยแบบปลอดสารอีกด้วย หลังจากเก็บผลผลิตเสร็จแล้ว ไม่ต้องฉีดยาฆ่าหญ้านะ ให้รถไถ่กลบเศษวัชพืชได้เลย เศษวัชพืชจะกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์หลังจากไถ่กลบดินแล้วพักดินไว้ 3 วัน ก็เริ่มปลูกพืชได้ทันทีครับ

เคล็บลับดีๆบอกต่อ
อย่าปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ำๆที่เดิม ให้ปลูกหมุนเวียนกันไปเพื่อป้องกันโรคในพืชและแมลง การปลุกพืชซ้ำๆ ที่เดิมเป็นการง่ายต่อการล่อแมลง แต่หากเราปลูกพืชสลับกัน พืชจะได้แร่ธาตุในดินที่ใหม่ๆ พืชก็จะเจริญเติบโตดี เพราะพืชแต่ละชนิคใช้แร่ธาติไม่เหมือนกัน และเป็นกันป้องกันโรคในพืชผลได้ดีอีกด้วย การปลูกพืชตามข้างต้นนอกจากจะเป็นการปลูกล่อแมลงแล้วยังทำให้เราสามารถมีพืชผักเก็บขายได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย

ขอบคุณ: thairath.co.th

เรียบเรียงโดย : kasetup.com