หลายคนยังไม่ทราบ ประกันสังคม ใช้ยังไง…

การมีประกันสังคมเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการรักษาให้เราเป็นอย่างมาก ฉนั้นทุกหน่วยงานจึงสนับสนุนให้พนักงานทุกคนทำประกันสังคม หลายๆท่านมีประกันสังคมแต่ยังไม่เคยใช้ และ หลายๆท่านยังใช้ไม่เป็นวันนี้เรารวมคำถามและคำตอบมาให้ท่านได้ศึกษากันคล่าวๆ ดังนี้

ประกันสังคมใช้สิทธิต่างโรงพยาบาลได้หรือเปล่า ?
ตอบ = มีทั้งใช้สิทธิได้และไม่ได้ค่ะ
-ใช้สิทธิกับโรงพยาบาลอื่นได้ เช่น เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินผู้มีประกันสังคมสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง
-สิทธิประกันสังคมที่ใช้กับโรงพยาบาลอื่นไม่ได้
ถ้าผู้มีประกันสังคมเข้ารักษาที่โรงพยาบาลที่ตนเองมีประกันสังคมอยู่จะได้รับการยกเว้นค่ารักษา ตามสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ถ้าผู้มีสิทธิประกันตนไปรักษาไปรักษานอกเขตที่ตนมีสิทธิประกันสังคมต้องออกค่ารักษาเอง
**ยกเว้นโรงพยาบาลที่ตนมีสิทธิประกันสังคมจะทำหนังสือส่งตัว สิทธิประกันสังคมถึงจะครอบคลุม


กรณีคลอดบุตร สามีมีประกันสังคมเบิกได้ไหม
ตอบ = เบิกได้ ถึงแม่ว่าภรรยาจะไม่มีประกันสังคมแต่สามีมีประกันสังคมสามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ เบิกค่าคลอดบุตรได้ครั้งละ 13,000บาท ต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง (เบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)


กรณีว่างงานหรือตกงานถูกไล่ออกประกันสังคมช่วยคุณได้ ใช่แล้วประกันสังคมจะช่วยผู้มีสิทธิประกันตนเบื้งต้นดังนี้
1. ผู้ประกันตนต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานภายใน 30 วันนับแต่วันที่ตกงาน 2. ต้องไปรายงานตัวที่กรมการจัดหางานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 3. ท่านต้องพร้อมที่จะทำงานตามที่สำนักงานจัดหางานของรัฐจัดหาให้ 4. ห้ามปฎิเสธการฝึกงาน 5.ต้องไม่เป็นบุคคลถูกเลิกจ้างดังต่อไปนี้ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือ จงใจให้นายจ้างได้รับความเสียหาย หรือทำผิดกฎหมายกรณีร้ายแรง ไม่มาทำงานนาน 7 วันโดยไม่มีเหตุ ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา

สิ่งที่จะได้รับเมื่อท่านรายงานตัวว่าเป็นบุคคลว่างงานต่อกรมการจัดหางาน
1.ท่านจะได้รับเงินชดเชยการว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย
2.ถ้าท่านถูกเลิกจ้างบ่อยๆใน 1 ปี ท่านก็มีสิทธิได้รับเงินทุกครั้งเช่นกันแต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 180 วัน
3.ถ้าท่านลาออกเองหรือหมดสัญญาจ้างมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ก็จะได้รับเงินชดเชยเหมือนกัน แต่จะได้รับไม่เกิน 90 วันเท่านั้น

ข้อสำคัญ
ต้องเป็นผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปถึงจะได้สิทธิ

เห็นไหมว่าการเป็นผู้ประกันตนได้ประโยนช์มากกว่าที่ท่านคิด ไม่ว่าจะตกงาน ว่างงาน ภรรยาคลอดบุตร เจ็บป่วยทั้งฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน ประกันสังคมก็จ่ายให้ หมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่าย นอกเสียจากท่านอยากอยู่ห้องพิเศษ อันนี้ต้องจ่ายเองนะ

ที่มา: สนักงานประกันสังคม

เรียบเรียงโดย : kasetup.com