เอาผงชูรสมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ย เพิ่มผลผลิตได้เท่าตัว


ผงชูรสที่เรากินกันอยู่ทุกวัน ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มรสชาตของอาหารเท่านั้นแต่ยังสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้อีกด้วย เพราะว่า ผงชูรสคือ โมโนโซเดียมกลูตาเมต เป็นเกลือของกรดกลูตาเมต (Glutamic Acid) มีสูตร C5H8NNaO4 เรียกรวมกันว่า กลูตาเมต (Glutamate) ที่เป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นสารสำคัญต่อระบบการเผาผลาญ ผงชูรสเมื่อละลายน้ำจะอยู่ในรูปของ กรดอะมิโนที่่พืชสามรถนำไปใช้ได้ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการออดอกและจะช่วยเพิ่มผลผลิตได้


ผงชูรส ไม่เพียงแต่จะใช้งานโดยการละลายน้ำเพื่อฉีดพ่นทาใบเท่านั้น ยังสามารถนำมาผสมกับปุ๋ย ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้ปุ๋ยในอัตราที่สูง และผลผลิตที่ได้ เพิ่มได้หลายเท่าตัวเมื่อเทียบกับไม่ได้ใช้ รูปด้านล่างเป็นการทดสอบของประเทศญี่ปุ่น เปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่าง ระหว่าง ปุ๋ยที่ผสมผงชูรส กับปุ๋ยทั่วไป

ทดลองการเจริญของระบบราก

ความแตกต่างของการเจริญเติบโต จะเห็นอย่างชัดเจน

ทำลองในถุงเพาะ

การให้ผลผลิตของพืชจะเห็นอย่างเด่นชัด

เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน

ทดลองปลูกในระบบกระถาง เพื่อดูถึงความแตกต่าง ระหว่าง ต้นที่ใช้ปุ๋ยผสมผงชูรส กับ ต้นที่ไม่ใช้ปุ๋ยที่ไม่ผสมผงชูรส

ผลการทดลองจะเห็นได้ชัดเมื่อถอนต้นพืชออกมา แล้วดูที่ราก ต้นที่ใส่ปุ๋ยที่มีส่วนผสมของผงชูรส จะมีระบบรากที่เยอะกว่า แข็งแรงกว่า

ผลการทดลองกับพืชที่ให้ผลผลิตทางใบ ต้นที่ใช้ปุ๋ยที่มีส่วนผสมของ ผงชูรส จะเจริญเติบโตดีกว่า ต้นที่ใช้ปุ๋ยปกติ

 

ต้นข้าวโพดที่ใช้ปุ๋ยที่มีส่วนผสมของ ผงชูรส มีระบบรากที่สมบูรณ์กว่า ต้นใหญ่กว่า เจริญเติบโตดีกว่า ต้นที่ใช้ปุ๋ยปกต

ทำการทดลองใช้ผงชูรสผสมกับปุ๋ย แล้วนำไปทดลองกับต้นข้าว ผลที่ได้คือ ต้นข้าวที่ใส่ปุ๋ยที่มีส่วนผสมของผงชูรส (ขาวมือของท่าน) จะเจริญเติบโตได้ดีกว่า มีต้นที่ใหญ่กว่า รวมทั้งระบบรากก็เยอะตามไปด้วย

เป็นยังไงกันบ้างครับ ถึงแม้จะเป็นเพียงการทดลอง แต่ผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจเหมือนกัน บ้านเราก็เห็นอยู่บ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นตาม โซเชี่ยวมีเดียต่าง  ๆ ก็มักจะมีคนที่เล่าเรื่องราว การใช้ผงชูรสกับพืชของตนเอง และได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจอยู่ราย

ขอขอบคุณ:eco-agrotech.com

เรียบเรียงโดย : kasetup.com