เทคนิคการปลูกมะนาวแนวใหม่แบบกึ่งลงดิน โตเร็วเก็บได้นาน พร้อมสูตรปุ๋ย (สำหรับมะนาวโดยเฉพาะ)

ปลูกมะนาวแบบกึ่งลงดินเป็นการนำข้อดีของ การปลูกมะนาวในวงบ่อ และการปลูกมะนาวลงดินมารวมกัน คิดค้นโดย สวนมะนาวแป้นท้ายไร่ ทำให้เกิดสูตร ปลูกมะนาวแนวใหม่แบบกึ่งลงดิน ซึ่งทำให้สามารถช่วยลดต้นทุน และมะนาวโตเร็วขึ้น
มะนาวจะให้ผลผลิตดีรากจะต้องสามารถชอนไชไปหาอาหารอบ ๆ ต้นมะนาวได้ แต่ปัญหาของการปลูกมะนาวลงวงศ์บ่อซีเมนโดยมีผารองก้นหลุมเพื่อควมคุมน้ำและธาตุอาหารคือ เมื่อต้นมะนาวโตประมาณ 2 ปี  อาหารจะไม่เพียงพอทำให้ต้นมะนาวเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ต้นเหลืองและโทรมมาก ทำให้ต้นมะนาวให้ผลผลิตน้อย ที่เป็นเช่นนี้เพราะรากมะนาวเต็มวงศ์บ่อ ไม่สามารถสร้างรากใหม่ได้ ทำให้ไม่สามารถดูดซับอาหารได้เพียงพอต่อความต้องการได้ แต่หากจะแก้ปัญหาให้รากงอกใหม่ได้จะต้องปลูกลงดิน แต่ปัญหาที่จะตามมาคือ วัชพืชที่ต้องกำจัดตลอดเวลา และเปลืองน้ำและปุ๋ย แก้ปัญหานี้โดยการปลูกแบบกึ่งลงดิน
หลักการ
– ระยะห่างการปลูกคือ 3×3 เมตร
– ใช้วงบ่อซีเมนต์ขนาด 80×25 เซนติเมตร
– ไม่มีฝารองก้นแบบการปลูกลงวงบ่อซีเมนต์ทั่วไป
วิธีปลูก
โดยขุดหลุ่มสำหรับวางท่อ กว้างประมาณ 30-50 ซม. กว้าง 30 เซนติเมตร จากนั้นนำวงบ่อซีเมนต์ที่มีขนาด กว้าง 80 เซนติเมตร สูง 25 เซนติเมตร มาวางครอบหลุมที่ขุดไว้ และให้นำวัสดุปลูกมาใส่จนเต็มและพูนขึ้นมาเล็กน้อย เพื่อรองรับวัสดุปลูกทรุดตัวลงเมื่อเวลาผ่านไป
วัสดุสำหรับปลูก
พืชจำเป็นต้องรับสารอาหารหลักจากทางดิน (ถึงแม้ว่างการให้ทางใบจะจำเป็นไม่น้อย แต่อาหารหลักจะมาจากทางดิน)  การเตรียมดิน สำหรับปลูกพืชต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นมาก ดังนั้น Kasetup.com ขออนุญาติแนะนำสูตรของ สวนมะนาวแป้นท้ายไร่ ซึ่งเป็นสูตรสำหรับปลูกมะนาวโดยเฉพาะ ผ่านการทำลองและพิสูจน์แล้วว่า ได้ผลดี แถมเมื่อใช้แล้วจะมีใส้เดือนในบริเวณที่ใส่ปุ๋ยหมักด้วย
สำหรับวัสดุที่ใช้ทำปุ๋ยนั้นมีดังนี้
– แกลบเก่า หากหาไม่ได้สามารถใช้แกลบใหม่ได้เช่นกันแต่จะไม่ดีเท่าแกลบเก่า
–  ขี้วัวตากแห้ง
– พด.1(สามารถขอได้ที่กรมพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ)
– ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0
– น้ำขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักขนมชั้นสูตรสวนมะนาวแป้นท้ายไร่
นำวัสดุที่เราเตรียมไว้มาเรียงกันให้เป็นชั้น ๆ โดยเริ่มจากการเตรียมพื้นที่โล่ง เกลี่ยพื้นดินให้เสมอ เมื่อได้พื้นที่แล้วให้เริ่มจัดเรียงวัสดุดังนี้
ชั้นที่ 1 นำแกลบมาวางเป็นชั้นแรกขนาดกว้างและยาวตามแต่เราจะกำหนดได้เองเลยเช่นกว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร หรือขนาดกว้างยาวอื่นๆตามแต่กำหนดโดยรูปทรงเป็นลักษณะเหมือนร่องผัก แต่ความหนาของชั้นจะต้องหนา 5-6 เซนติเมตร จากนั้นนำเอาน้ำมาพรมหรือรดบนแกลบให้เปียกทั่วถึง
ชั้นที่ 2 นำเอาสารเร่ง พด.1 มาละลายน้ำ โดยน้ำ 20 ลิตรต่อ พด.1 จำนวน 1 ซอง โดยคนให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที จากนั้นนำมาใส่บัวรดน้ำทำการรดลงใบบนกองแกลบ โดยรดให้ทั่วถึงเพืยงรอบเดียวไม่ต้องรดซ้ำ
ชั้นที่ 3 นำปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 มาโรยบางๆกระจายไปทั่วๆกองแกลบ
ชั้นที่ 4 นำขี้วัวมาวางแผ่บนกองแกลบโดยให้หนาเพียง 5-6 เซนติเมตรเท่านั้นและรดพรมน้ำให้ทั่วถึง และให้ทำแบบชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ตามลำดับ คือนำ พด.มาราดบนขี้วัว และใช้ปุ๋ยเคมาสูตร 46-0-0 มาโรยทับ

ส่วนวิธีการทำให้มะนาวลูกดก ท่านสามารถอ่านวิธี และ นำมาประยุกต์ใช้กับของท่านจาก มะนาวในกระถาง ปลูกยังไงให้ลูกดก ของ อ.ประเวศ แสงเพชร

ขอบคุณรูป: lime-plant.blogspot.com , manowpan.com
ขอบคุณข้อมูลจาก : สวนมะนาวแป้นท้ายไร่
เรียบเรียงโดย : kasetup.com